Kehitymme tiiminä ja Työyhteisönä

 

Kaikki koulutuksemme ovat ratkaisukeskeisiä, ihmisläheisiä, voimavaralähtöisiä ja niissä on valmentava viitekehys.

 

Kaikki kouluttajamme ja kokemusasiantuntiamme ovat oman alansa huippuja.

 

Toteutamme myös räätälöidyt koulutukset ja kehittämispäivät.

 

autamme sinua luomaan tulevaisuuden

Kehitymme ammattilaisina

 

 Neuropsykiatrinen yksilövalmennus, perhe- ja ryhmävalmennus

 Esimiesvalmennus

Vertaistukihenkilöjen valmennus

Kokemusasiantuntijavalmennus 

 Työllistymisvalmennus

 Päihdeasiakkaiden avokuntoutus valmentaen

 Hyvinvointivalmennus, yksin ja yhdessä

Oman itsetunnon, minäkuvan ja voimavarojen vahvistaminen

Kehitymme valmentajana

 

Nepsy-valmentaja 30 op.

Nepsy-perhevalmentaja 15 op.

Sijaishuollon asiakasprofiilien mukaiset täydennyskoulutukset räätälöitynä:

Neuropsykiatrinen ja kehitysvammatyön osaaminen

Nuorisopsykiatrinen osaaminen

Käytöshäiriöihin liittyvä osaaminen

Päihdekuntoutukseen liittyvä osaaminen 

Kiieellisten sijoitusten arviointityöskentely

Perhetyön osaaminen ja menetelmät

Räätälöidyt täsmäkoulutukset

koulutus-, valmennus-,

 

ohjaus- ja konsultiopalvelut

 

 

Pienessä omenan siemenessä on kaikki se, mitä tarvitaan omenapuuksi kasvamiseen. Tarvitaan vain hyvä kasvuympäristö ja oikeanlainen ravinto sekä kasvun tuki. Myös meissä jokaisessa on kaikki se, mitä tarvitaan, että kasvamme, kehitymme ja löydämme oman polkumme

teemakoulutukset

 

Seksuaalikasvatus ja kaltoinkohtelun kohtaaminen

Ammatillinen kirjaaminen ja raportointi

Sijaishuollon rajoitustoimenpiteiden käyttö ja kirjaaminen

Vaikuttavuusmittarit osana kasvatustyön arkea

Aistipoikkeamat ja niiden vaikutus toimintaan ja käyttäytymiseen, ”kun ei pysty oleen”

Ammattilaisen arvot ja asenteet asiakastyössä

Voimaannuttava ja motivoiva vuorovaikutus asiakastyössä

Työyhteisön voimaannuttava vuorovaikutus

Valmentava omaohjaajatyöskentely

 

Kehitymme esimiehinä ja johtajina

 

Voimaannuttava esimies 2.0

Valmentava esimiestyö

Prosessien ja palveluketjujen kehittäminen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Henkilöstön osaamisen johtaminen

Rekrytointi ja perehdyttäminen

Kriisiviestintä

Myyntivalmennus

Askeleet inhimilliseen myyntiin

Esiintyminen ja itsevarmuus

Voittajan ominaisuudet

Juureva johtaja